Het behandeltraject

+ een

behandelplan

op maat!

In de eerste sessie (het intakegesprek) brengen we in kaart wat jouw huidige klachten zijn, wat de achterliggende oorzaken kunnen zijn en wat jij nodig hebt om deze klachten aan te pakken. In overleg bepalen we welke ondergenoemde werkvorm, of combinatie hiervan, het beste bij jou past en welk tijdsbestek hiervoor nodig is. Dit wordt vastgelegd in jouw persoonlijke behandelplan. Na een aantal behandelingen volgt een terugkoppeling of je nog steeds op de juiste weg zit; zo nodig wordt het behandelplan aangepast. Boven alles staat dat het jouw traject is en dat jij kiest waar jij behoefte aan hebt.

Werkvormen